Avtackning av Rikshemvärnschefen

Rikshemvärnschef, Generalmajor Roland Ekenberg, som efter 13 år på befattningen nu lämnar över till Stefan Sandborg. Ekenberg har gjort mycket bra för hemvärnet under sina 13 år. Hoppas att det nu kommer fortsätta i denna goda anda.

Jag har tidigare varit lite emot hur Ekenberg har burit sina utmärkelser. Jag har nu sett att han har gjort EN stor förbättring. Han har anskaffat miniatyrsläpspännen!! Mycket bra! Det ser så mycket bättre ut när man har så många utmärkelser att ha minitayrband istället för "normala" släpspännen.

 
30 aug 2018

Välkommen

sundbom.png

Länkar

 

 

 

 

 

medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken