FMvplSM byter namn

FMvplSM byter namn och "återuppstår"

Medaljen har enligt beslut från HKV (FM2016-14202:1) ändrats. Medaljen går nu under namnet Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj (FMGUSM).

Detta innebär att den nu får bäras av de som gjort värnplikt, värnvillighet och ej fick medalj (1 juli 2010 t.o.m. slutet av 2011) samt rekryter som genomgått godkänd grundutbildning ("GU ny", ej GMU)."

De som tilldelats eller anskaffat FMvplSM betraktas nu inneha FMGUSM. Detta betyder att man INTE får bära två medaljer då det är samma medalj som enbart bytt namn.

Så man kan säga att medaljen har vaknat ur sin vila. Kanske man kan hoppas att värnplikten också vaknar snart ur sin sömn...

Nu har alla olika personalkategorier en medalj de kan bli tilldelad. Beroende på vilken kategori man tillhör/tillhört så kan man bli tilldelad flera "tjänstgörings-" medaljer.

Soldat/sjöman/gruppchef kan får FMGUSM samt efter x antal år i försvarmakten bli tilldelad FMGSSBM/SM/GM/GMm3kr.

Reservofficer kan få FMGUSM samt FMresoffSM/FMresoffGM.

Officer/specialistofficer kan få FMGUSM samt efter 30 år bli tilldelad NOR.

Det finns en variant till... Det är om man varit YO (Yrkesofficer) gått över till resoff. och sedan blivit återanställd som YO. Då finns möjligheten att man blir tilldelad 3 olika "tjänstgörings-" medaljer. FMGUSM, FMresoffSM samt efter 30 år som YO även NOR.

22 aug 2016

Välkommen

sundbom.png

Länkar

 

 

 

 

 

medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken