Ny uniformsbesstämmelse för Försvarmakten

Äntligen!

I November 2015 utkom Försvarsmakten med en ny, uppdaterad, uniformsbestämmelse.

Det som är mycket intressant är att de har lagt till ett kapitel till bestämmelsen. Kap 9.

Kap 9 handlar om vilka medaljer och ordnar som får bäras till Svensk militär uniform.

En sak är att man har tagit bort bärandetillståndet för två tidigare ordnar, Tempelherreorden (ThO) och Sankt Lazarusorden av Jerusalem (S:tLazO). Det som kanske kan tyckas märkligt är att det även står, att insignier och ordensliknande tecken från ordenssällskap och kamratföreningar får bära till uniform i SLUTNA SÄLLSKAP inom respektive sälskaps verksamhet inom riket. Så man får bära dessa insignier men dock inte publikt.

Att man har likställt bärandeordningen med KMO är mycket bra. Så nu finns det bara ett sätt att bära ordnar och medaljer.

 

En anna sak som inkommit i bestämmelsen är detta med bandspänne för missionsområden till FMintBM. Det står att Försvarmakten skall skaffa dessa retroaktivt dock när man talar med HKV så komer de inte att köpa in några till missioner gjorde innan 2012. Utan de lämnar det till eftermarknaden. Risken med detta är att det kan börja dyka upp en hel del olika varinater på dessa bandspännen.

 

b0f42f5d-d8ea-4abc-a452-1a4d1ec9415ejpg

 

15 jan 2013

Välkommen

sundbom.png

Länkar

 

 

 

 

 

medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken